Skip to main content

Privacy verklaring

Privacyverklaring

30 mei 2020 (aangepast)
Uw privacy is voor Dames Pellens van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.damespellens.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Dames Pellens.

Reserveringsysteem en Nieuwsbrief


Met het Reserveringsysteem kunt u reserveren in ons restaurant.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en naw-gegevens en eventueel allergieën. U geeft deze informatie zelf door.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van speciale activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee kunnen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verzamelen.

Cookies


Onze website gebruikt geen cookies. Derden, waarvan een link op onze website staat, kunnen mogelijk wel Cookies plaatsen.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Beveiliging


Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Dames Pellens
Sint Bavostraat 30a
4891 CJ Rijsbergen

info@damespellens.nl
076 88 76 92 9